Od wieków Tyś czczona Chabielicka Pani,

Twój Obraz wsławiony wieloma łaskami!”

Uroczystość odpustowa – ostatnia niedziela czerwca

+++++++

Powierzamy całą naszą parafię opiece

MATKI BOŻEJ CHABIELICKIEJ

************************************************************************

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa o pokój w Ukrainie

Boże wszechmogący,
Ty jesteś Panem historii,
Powierzamy Ci udrękę naszego czasu:
Wojnę na Ukrainie przepełniającą nas niepokojem i strachem.

Prosimy Cię:
Przyjmij dusze zmarłych.
Pociesz rodziny w żałobie.
Pokrzep uchodźców i osoby zmuszone do ucieczki.
Uzdrów zranionych w ciele i na duszy.
Bądź blisko tych, którzy zajmują się osobami przeżywającymi trudności.

Nie pozwól, aby zatryumfowały krzyki wojny i groźby.
A tylko prawda.
Daj nam rozeznanie.
Odwagę pojednania i wysiłek dla zaprowadzenia pokoju,
Nawet jeśli wszystko wydaje się prowadzić ku rozpaczy.

Panie, poślij teraz Twojego Ducha Świętego na ziemię,
Ducha, który zakończy podziały,
Ducha, który prowadzi ku wolności,
Ducha, który zatryumfuje nad wojną.

Daj naszej ziemi pokój,
Jaki ty sam możesz dać.
Ty jesteś Panem czasu i wieczności!

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami i za całym światem.
Amen.

 

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Michała Archanioła w Chabielicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

Zarządcą cmentarza w Chabielicach jest Parafia św. Michała Archanioła w Chabielicach. Regulamin cmentarza w zakładce – cmentarz.

 

 

Konto parafialne:

ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku

nr  konta:   80 8978 0008 0081 1390 2000 0010

NIP  7691862681       Regon  040026221

Bóg zapłać za złożone ofiary!