Home » Aktualności » Wizytacja kanoniczna parafii

Wizytacja kanoniczna parafii

W niedzielę 5 listopada 2017 r. odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadza się co 5 lat. Gościliśmy biskupa pomocniczego łódzkiej archidiecezji, ks. bpa Ireneusza Pękalskiego.Punktualnie o g.10 ks. proboszcz przywitał go w drzwiach kościoła i wprowadził uroczyście do świątyni razem ze służbą liturgiczną oraz pocztami sztandarowymi OSP z Chabielic i Osin. Ks. Biskup przewodniczył obrzędom wstępnym i liturgii Słowa. Podczas tej mszy wysłuchał sprawozdania ks. proboszcza z działalności duszpasterskiej i gospodarczej parafii z ostatnich pięciu lat. Na tej mszy zostały zaprezentowane trzy grupy parafialne: Rada Ekonomiczna, Chór parafialny i Żywy Różaniec.

Po zakończonej Eucharystii ks. Biskup sprawdził i podpisał księgi parafialne w kancelarii, wpisał się do kroniki. Razem z ks. proboszczem nawiedzili cmentarz parafialny i odmówili modlitwę przy grobach zmarłych proboszczów. Uroczystej mszy św. o 12 przewodniczył w całości Ks. Biskup i przedstawione mu zostały kolejne grupy parafialne: służba liturgiczna, wspólnota modlitewna Przy Sercu Matki, Szkolne Koło i Parafialny Zespół Caritas oraz asysta parafialna. Została również odsłonięta i poświęcona przez ks. Biskupa tablica pamiątkowa ku czci trzech proboszczów, zamęczonych w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 r. Byli to ks. Czesław Patrycy, ks. kpt. Władysław Świderek i ks. Wacław Sikorski.

Na zakończenie wizytacji ks. proboszcz Stanisław Haładaj podziękował ks. Biskupowi Ireneuszowi za modlitwę, Eucharystię, umocnienie słowem Bożym i poprosił o pasterskie błogosławieństwo na kolejne lata działalności duszpasterskiej i gospodarczej w parafii.