Home » Aktualności » Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

W uroczystość Trzech Króli 6 stycznia 2018 r. odbyło się po południu o godz.16 spotkanie opłatkowe w sali OSP w Osinach. Wzięły w nim udział osoby zaangażowane w życie parafii, czyli Rada Parafialna, chór, koła Żywego Różańca, asysta, ministranci. Po odczytaniu ewangelii o narodzeniu Chrystusa i wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. Proboszcza Stanisława Haładaja wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia. Następnie zasiedli wszyscy do stołu, by spożyć poczęstunek przygotowany przez koło różańcowe św. Dominika pod kierunkiem p. Zdzisławy Zatorskiej. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania. Było nas wszystkich blisko 60 osób.