Home » Aktualności » Misje Miłosierdzia Bożego

Misje Miłosierdzia Bożego

W dniach 17 – 24 lutego 2018 r. przeżywaliśmy w naszej parafii Misje Miłosierdzia Bożego, które były przygotowaniem do jubileuszu stulecia naszej archidiecezji w 2020 r. Przez osiem dni prowadził je o. Marian Kozina, jezuita.Wraz z rozpoczęciem misyjnych rekolekcji przybył do nas obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św. Faustyny. Był to wyjątkowy, piękny czas słuchania Bożego Słowa, odnowienia naszej więzi z Bogiem, przyjęcie  darów Jego miłosierdzia.Chorzy zostali umocnieni sakramentem namaszczenia świętym olejem, małżonkowie odnowili swoje śluby małżeńskie, dzieci słuchały Ewangelii i złożyły w darze symboliczne serca z dobrymi uczynkami, wszyscy mogli skorzystać z sakramentu pokuty i przyjąć Komunię świętą. Całą parafię zawierzył ks. Proboszcz Miłosierdziu Bożemu, a każda rodzina odmówiła akt zawierzenia w swoich domach przed poświęconym obrazem Jezusa Miłosiernego. Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności, że pozwoliła naszej wspólnocie przeżyć owocnie te święte dni Misji. Oby Boże Miłosierdzie – jak najrychlej – wypełniło serca tych, którzy nie uczestniczyli w Misjach.