Home » Aktualności » Bierzmowanie

Bierzmowanie

W czwartek 12 kwietnia 2018 roku o godz. 17 w naszej parafii odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez 30 młodych ludzi z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum. Szafarzem tego sakramentu był biskup Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej. W swojej homilii zachęcał młodzież do mężnego wyznawania wiary, do kontynuowania swojej formacji religijnej na lekcjach religii w szkole ponadpodstawowej. Na zakończenie mszy świętej przedstawiciele nowo bierzmowanych podziękowali ks. Biskupowi za udzielenie sakramentu i pasterskie słowo, a także wyrazy swojej wdzięczności skierowali pod adresem ks. Proboszcza, pań katechetek, rodziców, rodziców chrzestnych i świadków. Ks. Biskup poświęcił przed błogosławieństwem krzyże, które otrzymali na pamiątkę bierzmowania. Miłym akcentem była również wspólna fotografia. Parafia otrzymała w darze od bierzmowanych i ich rodziców klęcznik.

Fotorelacja w Galerii.