Home » Aktualności » Odpust M.B. Chabielickiej 2018

Odpust M.B. Chabielickiej 2018

W dzisiejszą niedzielę (uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela) 24 czerwca 2018 przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci N.M.P. Pani Chabielickiej. Jej obraz w naszej parafii czczony jest od 1649 roku, a wcześniej oddawano mu cześć w kościele w Puszczy Osińskiej. Obecnie w bocznej kaplicy znajduje się kopia tego obrazu, poświęcona 29 IX 1969 roku przez bpa Józefa Rozwadowskiego. Namalowała ją na prośbę ks. proboszcza Piotra Siczka, Zofia Grabska, córka drugiego prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego i żona pisarza Jana Władysława Grabskiego. Po raz drugi mogliśmy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, darowany nam przez papieża Franciszka, dlatego w Jego intencjach przed obrazem Matki Bożej zostały odmówione modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga, Pod Twoją obronę. Uroczystej Sumie o g.12 przewodniczył ks. kanonik Andrzej Chycki, ostatni wikariusz naszej parafii w latach 1979-80, obecnie rezydent Domu Księży Emerytów i posługujący w łódzkiej parafii. Na odpust ku czci naszej Matki wierni przynieśli  symboliczny kwiat wdzięczności i złożyli u stóp Jej ołtarza list, w którym  Matce Bożej Chabielickiej wypisali swoje podziękowania i prośby.

Ks. Proboszcz wyraził podziękowanie na zakończenie uroczystości za obecność i uświetnienie liturgii chórowi, panu organiście, orkiestrze, służbie liturgicznej, panu kościelnemu, asyście procesyjnej, dziewczynce sypiącej kwiaty, Żywej Róży, strażakom OSP z Osin i Chabielic. Podziękował za dzisiejszą pomoc duszpasterską  ks. Michałowi Jędrzejskiemu, studentowi KUL-u, pochodzącemu z parafii Kiełczygłów, oraz kapłanom z dekanatu.