Home » Aktualności » DOŻYNKI 2022

DOŻYNKI 2022


Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

(Jan Kochanowski)