Home » Articles posted by Piotr Skura (Page 2)

Author Archives: Piotr Skura

Dożynki parafialne 2020

1 września 2020 r. w naszej parafii przeżywaliśmy doroczne dożynki parafialne. Dziękowaliśmy Panu Bogu za zebrane plony i pracę rolników, dzieliliśmy się chlebem i miłością. Wszystkim zaangażowanym w wykonanie wieńców dożynkowych (mieszkańcom: Lesniaki, Stanisławów I, Stanisławów II, Kieruzele, Chabielice Kolonia, Chabielice, Tatar i Puszcza, Osiny, Janówka) składam serdeczne podziękowanie, za ofiarowany chleb przez mieszkańców Osin i ciasto – wszystkim pozostałym. Bądźmy ludźmi wdzięczności i Panu Bogu oddajmy Chwałę!

Uroczystości 100 rocznicy „Cudu nad Wisłą”

Jak co roku, 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w naszej parafii modliliśmy się w intencji Ojczyzny. W tym roku, w sposób szczególny, w 100 rocznicę „Cudu nad Wisłą” – Bitwy Warszawskiej. W uroczystościach brali udział: pan wójt Krzysztof Kamieniak, pani przewodnicząca rady gminy Barbara Szczepanik, radni i sołtysi, ks. Paweł Świercz – przyjaciel parafii, dyrekcje szkół podstawowych wraz z nauczycielami i uczniami, druhowie OSP wraz ze sztandarami, stowarzyszenia kombatanckie, nasi parafianie i mili goście.

Po Mszy o godz. 12.00 zostały złożone wieńce kwiatów w miejscu pamięci narodowej na placu przed Świątynią.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za dar wspólnej modlitwy i udział w uroczystościach.

Cmentarz

Regulamin Cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej

pw. św. Michała Archanioła w Chabielicach.

& 1

1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Chabielicach. Osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

2. Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach chowani są zmarli z parafii pw. św. Michała Archanioła w Chabielicach, a także osoby zmarłe spoza parafii, jeśli taka była ich wola lub wola rodziny.

& 2

1. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii – tel. 44/ 631 83 15.

2. Administrator cmentarza odpowiada za porządek, ład i lokalizację grobów.

3. Właściciele nagrobków są dysponentami grobów. Do nich należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

& 3

1. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie oraz konieczne inwestycje. Opłaty uiszcza się za groby nieopłacone do tej pory (od daty obowiązywania regulaminu), przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem robót. Wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

2. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.

3. Wysokość opłat ustala Administrator w porozumieniu z Kurią Archidiecezji Łódzkiej i Radą Parafialną.

4. Opłaty za miejsce pod groby ziemne i murowane wnosi się na okres 20 lat.

5. Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat (przepis ten nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby oraz grobów głębinowych).

6. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.

7. Przedłużenie umowy na kolejne 20lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty według aktualnego cennika. Niewniesienie opłaty skutkuje likwidacją grobu.

8. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Administratora:

– pogrzeb

– budowa nowego pomnika

– remont pomnika np. wymiana płyty

– ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

& 4

1. Planowanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, murarskie, pielęgnacja zieleni, powinny być uzgodnione z zarządcą cmentarza.

2. Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

3. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia.

3. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, a także naprawy powstałych w trakcie szkód.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

& 5

1. Na terenie cmentarza zabrania się:

– poruszania się jednośladami (np. rowerem…)

– samowolnego usuwania lub sadzenia drzew i krzewów

– ustawiania bez uzgodnienia z Administratorem ławek i ogrodzeń

– palenia papierosów, spożywania alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym

– wprowadzania zwierząt

– wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych

porzucania śmieci poza cmentarnych pod karą sądową.

2. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody Administratora cmentarza. Kucz od bramy wjazdowej pobiera się w kancelarii parafialnej lub u pada Ryszarda Zaręby (byłego pana kościelnego).

3. Wobec osób niestosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje według obowiązujących przepisów prawa

& 6

1. Wszystkie kwestie nieopisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczyną sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do Administratora cmentarza.

& 7

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia tj. 1.09.2020 r.

Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

– Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r.

– Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

– Rozporządzenie ministrów Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

– Regulamin został zatwierdzony dnia 1 września 2020 r. przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej

Administrator Cmentarza

ks. Proboszcz Parafii

Sakrament Bierzmowania 2020 r.

W dniu 22 czerwca 2020 r., młodzież z klas ósmych i ponadpostawowych naszej parafii, przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk J.E. Księdza Biskupa dra Marka Marczaka.

Gratulujemy i życzymy młodzieńczego, entuzjastycznego zapału w świadectwie ewangelicznej wiary.

chabielice-cmentarz2

Zdjęcie 1 z 20

Święto Niepodległości w Chabielicach 2019 r.

Ogłoszenia parafialne 29.01.2023 r. IV Niedziela Zwykła.

1. W środy zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy przed Mszą św. o godz. 17.00.

2. W czwartek (2 lutego), święto Ofiarowania Pańskiego, w tradycji zwana świętem M.B. Gromnicznej. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00 z obrzędem poświęcenia gromnic. Na Mszy św. o godz. 17.00 – poświęcenie świec dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Tego dnia ofiary składane do puszek przeznaczone są na klasztory kontemplacyjne.

3. W I piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.30, potem Msza św. z nabożeństwem ku czci Najśw. Serca Jezusowego. Od godz. 9.00 pragnę udać się z komunią św. do chorych. Proszę o podanie adresów. W sobotę, po Mszy św. – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi Panny.

4. Polecam lekturze Niedzielę i Przewodnik Katolicki.

5. Intencje mszalne.

6. Serdeczna prośba aby pouzupełniać rezerwacje intencji mszalnych na luty i marzec.

7. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu wszelkie jubileusze, urodziny czy imieniny składamy gratulacje, życzenia oraz zapewnienie o modlitwie.

Pielgrzymka do Gietrzwałdu i Świętej Lipki

W dniach 30 IV – 1 V 2019 roku odbyła się pielgrzymka autokarowa do sanktuariów Maryjnych na północy Polski. Po drodze nawiedziliśmy Sanktuarium Pani Jazłowieckiej w Szymanowie i Sanktuarium Maryi Niepokalanej i św.Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie. Modliliśmy się w kaplicy wieczystej adoracji, gdzie znajduje się piękna monstrancja przestawiająca postać Matki Bożej z Najśw. Sakramentem. Po nawiedzeniu pierwszej drewnianej kaplicy niepokalanowskiej zwiedziliśmy muzeum św. Maksymiliana. Do Gietrzwałdu dotarliśmy ok. godz.15. Zgromadziliśmy się przy kapliczce w miejscu objawień Matki Najświętszej w 1877 r., aby wysłuchać o historii tego miejsca i pomodlić się wspólnie.Po obiadokolacji o godz. 18 wzięliśmy udział w Eucharystii, a potem udaliśmy do cudownego źródełka, aby zaopatrzyć się w wodę. Odprawiliśmy drogę krzyżową przy zachodzącym słońcu i następnie udaliśmy się na nocleg.

Następnego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy w stronę Świętej Lipki, po drodze zatrzymując się w Stoczku Klasztornym, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Pokoju i cela, w której więziono Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego w latach 1953-1954. O godz. 11.30 wysłuchaliśmy koncertu organowego w bazylice świętolipskiej, a potem w południe uczestniczyliśmy we mszy świętej i nabożeństwie majowym. Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną i o godz. 22 byliśmy w Chabielicach .

Stoczek Klasztorny
kaplica w celi Prymasa w Stoczku
kaplica adoracji w Niepokalanowie
Gietrzwałd w miejscu objawień
Święta Lipka
Obraz Matki Bożej w Świętej Lipce

Nowy ołtarz

Cieszymy się, że udało się wreszcie na dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego (27 kwietnia 2019 r.) postawić w miejsce starego – nowy ołtarz z nowymi obrazami Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny, które namalował dla naszej parafii artysta plastyk pan Tomasz Poruba z Sopotu. Ołtarz zaprojektował plastyk pan Ryszard Kaczor, a wykonawcą była firma stolarska pana Adama Kaszuby z Grudziądza, która przed 10.laty zrobiła główny ołtarz. Ołtarz wykonano z drzewa dębowego. Poświęcenie ołtarza jest zaplanowane na dzień odpustu św. Michała Archanioła.

obraz
nowy ołtarz
stary ołtarz

Święto Niepodległości 2018

W niedzielę 11 listopada 2018 roku w całej Polsce świętowano 100-lecie odzyskania niepodległości. W Chabielicach uroczystości upamiętniające to wydarzenie rozpoczęła o godz. 10 msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez ks. Proboszcza Stanisława Haładaja. W homilii przywołał postać ks. Stanisława Nuszkiewicza, który był proboszczem w Chabielicach w latach 1919-1923. Zapisał się on w historii jako działacz niepodległościowy, społecznik, patriota.  Zachowało się  jego przemówienie wygłoszone w poprzedniej parafii w Bolesławcu 12 listopada 1918 roku z okazji odzyskania niepodległości, które mimo upływu 100 lat nic nie straciło na swej aktualności. Mówił tak na zakończenie: Wobec tak wielkiej chwili uroczystej niech spocznie na barkach, sumieniu i honorze ludu cała odpowiedzialność za obecne i przyszłe szczęście Ojczyzny. Już dzisiaj powiedzmy sobie i po wsiach i miasteczkach naszych, hen po całej Polsce rozsianych, i zawołajmy z całego serca: Niech żyje wolna, zjednoczona Polska! Niech żyje wolne, niepodległe Państwo Polskie! Nie zapominaj dzisiaj ludu polski swych obowiązków wobec zmartwychwstałej i wolnej Ojczyzny! A najpierwszym naszym dzisiaj obowiązkiem jest, Polacy, by zamilkło wszystko, co nas wzajemnie dzielić może. Precz dzisiaj ze wszystkimi waśniami, niech żyje jedność narodowa! 

Każdy uczestnik uroczystości został obdarowany okolicznościową zakładką z tekstem Mazurka Dąbrowskiego, który został zaśpiewany przez wszystkich z wielkim wzruszeniem i dumą. Po zakończonej mszy świętej delegacje władz samorządowych, szkół, strażaków i lokalnego stowarzyszenia złożyły kwiaty i znicze najpierw na grobie powstańca listopadowego, Stanisława Walewskiego i potem w miejscu pamięci narodowej na placu przed kościołem.

Nawiedzenie Figury św. Michała z Gargano

Nasz kościół parafialny pod wezwaniem św.Michała Archanioła nawiedziła FIGURA naszego Patrona z Cudownej Groty na Gargano we Włoszech, peregrynująca od 5 lat po ziemi polskiej.

W poniedziałek 15 października 2018 roku o godz. 17 po krótkim oczekiwaniu powitaliśmy ją przy krzyżu przydrożnym i uroczyście w procesji z orkiestrą przyprowadziliśmy ją do kościoła. Przywitały św. Michała najpierw dzieci, potem delegacja parafian i ks. proboszcz. Do parafii przybył ks. Krzysztof Bochenek ze zgromadzenia księży michalitów, który koncelebrował Eucharystię z ks. Proboszczem i głosił  na wszystkich mszach kazania. O godz. 20.30 liczni wierni oraz kapłani z dekanatu szczercowskiego wzięli udział w nabożeństwie różańcowym z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, o uwolnienie z nałogów i wszelkiego zła.

Następnego dnia, czyli we wtorek 16 X odprawione zostały trzy msze święte: o godz.9 z udziałem chorych i starszych, którym udzielono indywidualnego błogosławieństwa, o godz.11 – z udziałem dzieci i nauczycieli ze szkół podstawowych z Chabielic i Osin i po południu, po różańcu, o godz.17 – na zakończenie nawiedzenia. W ciągu dnia na modlitwie przy Figurze czuwały koła różańcowe i wierni, którzy przyjeżdżali z okolic, aby pokłonić się św. Michałowi. Można było w czasie nawiedzenia przyjąć szkaplerz św. Michała Archanioła i nabyć u kleryka Kamila przed kościołem czasopisma, obrazki i inne znaki religijne.

To był naprawdę piękny czas modlitwy, mocy i łaski Bożej, oby nasza parafia z pomocą św. Michała Archanioła kroczyła zawsze drogami zbawienia!

Więcej zdjęć w Galerii.

dav

dav

dav