Home » Aktualności

Aktualności

Święto Niepodległości w Chabielicach 2019 r.

Jak co roku, 11 listopada, parafia w Chabielicach dołączyła do tysiąca innych parafii w Polsce, w świętowaniu Dnia Niepodległości w naszej Ojczyźnie. Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny o godz. 12.00, na której obecne były władze samorządowe gminy Szczerców, na czele z panem Wójtem – Krzysztofem Kamieniakiem, przewodniczącą Rady Gminy – panią Barbara Szczepanik oraz radnymi, pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych i kombatanckich, orkiestrą, chórem, delegacjami szkół z dyrekcją, nauczycielami i uczniami, licznym gronem parafian oraz miłymi gośćmi.

Po Eucharystii został zaprezentowany obszerny program patriotyczno-religijny, przedstawiony przez dzieci, młodzież i dorosłych ze Stróży a przygotowany przez panią Stellę Brocką. Nadał on wyjątkowy i uroczysty charakter naszej modlitwie za Ojczyznę oraz tych, którzy „przelewali swoją krew w imię naszej wolności”.

Ostatnim punktem naszego świętowania było złożenie wieńców i zapalenie zniczy w miejscu pamięci narodowej na placu przed Świątynią. Wzruszającym momentem była postawa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z Chabielic i Osin, którzy składając wiązanki kwiatów, także pragnęli uczcić pamięć narodowych bohaterów – nie ma piękniejszej lekcji patriotyzmu. Chwała za to nauczycielom i rodzicom.

Pielgrzymka do Gietrzwałdu i Świętej Lipki

W dniach 30 IV – 1 V 2019 roku odbyła się pielgrzymka autokarowa do sanktuariów Maryjnych na północy Polski. Po drodze nawiedziliśmy Sanktuarium Pani Jazłowieckiej w Szymanowie i Sanktuarium Maryi Niepokalanej i św.Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie. Modliliśmy się w kaplicy wieczystej adoracji, gdzie znajduje się piękna monstrancja przestawiająca postać Matki Bożej z Najśw. Sakramentem. Po nawiedzeniu pierwszej drewnianej kaplicy niepokalanowskiej zwiedziliśmy muzeum św. Maksymiliana. Do Gietrzwałdu dotarliśmy ok. godz.15. Zgromadziliśmy się przy kapliczce w miejscu objawień Matki Najświętszej w 1877 r., aby wysłuchać o historii tego miejsca i pomodlić się wspólnie.Po obiadokolacji o godz. 18 wzięliśmy udział w Eucharystii, a potem udaliśmy do cudownego źródełka, aby zaopatrzyć się w wodę. Odprawiliśmy drogę krzyżową przy zachodzącym słońcu i następnie udaliśmy się na nocleg.

Następnego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy w stronę Świętej Lipki, po drodze zatrzymując się w Stoczku Klasztornym, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Pokoju i cela, w której więziono Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego w latach 1953-1954. O godz. 11.30 wysłuchaliśmy koncertu organowego w bazylice świętolipskiej, a potem w południe uczestniczyliśmy we mszy świętej i nabożeństwie majowym. Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną i o godz. 22 byliśmy w Chabielicach .

Stoczek Klasztorny
kaplica w celi Prymasa w Stoczku
kaplica adoracji w Niepokalanowie
Gietrzwałd w miejscu objawień
Święta Lipka
Obraz Matki Bożej w Świętej Lipce

Nowy ołtarz

Cieszymy się, że udało się wreszcie na dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego (27 kwietnia 2019 r.) postawić w miejsce starego – nowy ołtarz z nowymi obrazami Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny, które namalował dla naszej parafii artysta plastyk pan Tomasz Poruba z Sopotu. Ołtarz zaprojektował plastyk pan Ryszard Kaczor, a wykonawcą była firma stolarska pana Adama Kaszuby z Grudziądza, która przed 10.laty zrobiła główny ołtarz. Ołtarz wykonano z drzewa dębowego. Poświęcenie ołtarza jest zaplanowane na dzień odpustu św. Michała Archanioła.

obraz
nowy ołtarz
stary ołtarz

TRIDUUM PASCHALNE

Bracie i Siostro, ponawiam moją prośbę, abyście

wzięli udział w liturgii Triduum Paschalnego.

Trzy DNI ŚWIĘTE – to jest Święto nad świętami, gdy uobecniamy MĘKĘ, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA!

Wielkanoc zatem – to nie JEDEN DZIEŃ, ale TRZY DNI.

WIELKI CZWARTEK, 18 kwietnia 2019 r. – g.1700 – Msza święta Wieczerzy Pańskiej

 • Pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa
 • Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy (po liturgii do g.20)
 • 1830 -1930 – koło różańcowe św. Jana Marii Vianeya
 • 1930 – 2000 – ks. Proboszcz

WIELKI PIĄTEK, 19 kwietnia 2019 r. – g.1700 – Liturgia Męki Pańskiej

 • Czytanie opisu Męki Pańskiej wg Ewangelii św. Jana
 • Modlitwa powszechna za wszystkich ludzi
 • Adoracja KRZYŻA
 • Przeniesienie Najśw. Sakramentu do GROBU PAŃSKIEGO i adoracja do g. 2200.
 • Czuwanie modlitewne przy Grobie Pańskim
 • 1900 – 2000 – koło różańcowe św. Teresy od Dz.Jezus
 • 2000– 2100 – koło różańcowe św. Jana Pawła II
 • 2100 – 2200 – koło różańcowe św. Dominika Savio
 • Dzień postu ścisłego
 • O g.15 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie nowenny (przy ołtarzu Ciemnicy)

WIELKA SOBOTA20 kwietnia 2019 r.

 • Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w kościele w g.900 – 1100, we wioskach w godz. 1100 – 1300
 • Zaleca się post paschalny
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w GROBIE PAŃSKIM (mieszkańcy poszczególnych wiosek wg ustalonego porządku, druhowie strażacy OSP Osiny 1600 – 1830)

Czuwanie modlitewne w Wielką Sobotę

 • 1330 – Chabielice Kolonia
 • 1400 – Osiny
 • 1430 – Tatar i Puszcza
 • 1500 – Kamień i Moraczew
 • 1530 – Chabielice
 • 1600 – Janówka
 • 1630 – Kieruzele
 • 1700 – Stanisławów I
 • 1730 – Stanisławów II
 • 1800 – Leśniaki.

WIGILIA PASCHALNA20 kwietnia 2019 r. – g.1900

 • Poświęcenie ognia i paschału
 • Orędzie wielkanocne
 • Liturgia SŁOWA z uroczystym ALLELUJA
 • Liturgia poświęcenia WODY chrzcielnej
 • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (przynieść świece)
 • Liturgia eucharystyczna

NIEDZIELA WIELKANOCNA21 kwietnia 2019 r. – godz. 600, 1000, 1200

 • O g.600 – procesja rezurekcyjna i msza święta z uroczystym hymnem TE DEUM laudamus (Ciebie Boga wysławiamy)

Święto Niepodległości 2018

W niedzielę 11 listopada 2018 roku w całej Polsce świętowano 100-lecie odzyskania niepodległości. W Chabielicach uroczystości upamiętniające to wydarzenie rozpoczęła o godz. 10 msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez ks. Proboszcza Stanisława Haładaja. W homilii przywołał postać ks. Stanisława Nuszkiewicza, który był proboszczem w Chabielicach w latach 1919-1923. Zapisał się on w historii jako działacz niepodległościowy, społecznik, patriota.  Zachowało się  jego przemówienie wygłoszone w poprzedniej parafii w Bolesławcu 12 listopada 1918 roku z okazji odzyskania niepodległości, które mimo upływu 100 lat nic nie straciło na swej aktualności. Mówił tak na zakończenie: Wobec tak wielkiej chwili uroczystej niech spocznie na barkach, sumieniu i honorze ludu cała odpowiedzialność za obecne i przyszłe szczęście Ojczyzny. Już dzisiaj powiedzmy sobie i po wsiach i miasteczkach naszych, hen po całej Polsce rozsianych, i zawołajmy z całego serca: Niech żyje wolna, zjednoczona Polska! Niech żyje wolne, niepodległe Państwo Polskie! Nie zapominaj dzisiaj ludu polski swych obowiązków wobec zmartwychwstałej i wolnej Ojczyzny! A najpierwszym naszym dzisiaj obowiązkiem jest, Polacy, by zamilkło wszystko, co nas wzajemnie dzielić może. Precz dzisiaj ze wszystkimi waśniami, niech żyje jedność narodowa! 

Każdy uczestnik uroczystości został obdarowany okolicznościową zakładką z tekstem Mazurka Dąbrowskiego, który został zaśpiewany przez wszystkich z wielkim wzruszeniem i dumą. Po zakończonej mszy świętej delegacje władz samorządowych, szkół, strażaków i lokalnego stowarzyszenia złożyły kwiaty i znicze najpierw na grobie powstańca listopadowego, Stanisława Walewskiego i potem w miejscu pamięci narodowej na placu przed kościołem.

Nawiedzenie Figury św. Michała z Gargano

Nasz kościół parafialny pod wezwaniem św.Michała Archanioła nawiedziła FIGURA naszego Patrona z Cudownej Groty na Gargano we Włoszech, peregrynująca od 5 lat po ziemi polskiej.

W poniedziałek 15 października 2018 roku o godz. 17 po krótkim oczekiwaniu powitaliśmy ją przy krzyżu przydrożnym i uroczyście w procesji z orkiestrą przyprowadziliśmy ją do kościoła. Przywitały św. Michała najpierw dzieci, potem delegacja parafian i ks. proboszcz. Do parafii przybył ks. Krzysztof Bochenek ze zgromadzenia księży michalitów, który koncelebrował Eucharystię z ks. Proboszczem i głosił  na wszystkich mszach kazania. O godz. 20.30 liczni wierni oraz kapłani z dekanatu szczercowskiego wzięli udział w nabożeństwie różańcowym z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, o uwolnienie z nałogów i wszelkiego zła.

Następnego dnia, czyli we wtorek 16 X odprawione zostały trzy msze święte: o godz.9 z udziałem chorych i starszych, którym udzielono indywidualnego błogosławieństwa, o godz.11 – z udziałem dzieci i nauczycieli ze szkół podstawowych z Chabielic i Osin i po południu, po różańcu, o godz.17 – na zakończenie nawiedzenia. W ciągu dnia na modlitwie przy Figurze czuwały koła różańcowe i wierni, którzy przyjeżdżali z okolic, aby pokłonić się św. Michałowi. Można było w czasie nawiedzenia przyjąć szkaplerz św. Michała Archanioła i nabyć u kleryka Kamila przed kościołem czasopisma, obrazki i inne znaki religijne.

To był naprawdę piękny czas modlitwy, mocy i łaski Bożej, oby nasza parafia z pomocą św. Michała Archanioła kroczyła zawsze drogami zbawienia!

Więcej zdjęć w Galerii.

dav

dav

dav

Program nawiedzenia Figury św. Michała Archanioła

NAWIEDZENIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ

NA GÓRZE GARGANO w parafii św. Michała Archanioła w Chabielicach

PONIEDZIAŁEK, 15 października 2018 r.

1700 – Nabożeństwo oczekiwania przy krzyżu i procesja do kościoła.

1730 – Powitanie (dzieci, dorośli i proboszcz) i Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia.

2030 – Nabożeństwo Różańcowe z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła.

 

 WTOREK 16 października 2018

830 – Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich.

900 – Msza św. dla chorych i starszych z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz indywidualnym błogosławieństwem

1100 – Msza św. dla dzieci z błogosławieństwem przy figurze św. Michała Archanioła

1200-1600 – Czas osobistej modlitwy

1200 – 1300 – koło różańcowe św. Jana Marii Vianneya

1300 – 1400 – koło różańcowe św. Teresy od Dz. J.

1400 -1500 – koło różańcowe św. Jana Pawła II

1500– 1600 – koło różańcowe św. Dominika

1630 – Nabożeństwo Różańcowe.

1700 – Msza św. pożegnania z Aktem Zawierzenia Parafii św. Michałowi Archaniołowi i zakończenie nawiedzenia

 • W czasie nawiedzenia możliwość przyjęcia Szkaplerza
  św. Michała Archanioła oraz nabycia anielskich pamiątek.
 • Ofiary składane na tacę w czasie nawiedzenia są przeznaczone na rozwój kultu św. Michała Archanioła oraz na dzieła apostolskie zgromadzenia księży michalitów.

Odpust parafialny św. Michała

29 września 2018 roku przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość odpustową ku czci św. Michała Archanioła. Sumie odpustowej i procesji eucharystycznej przewodniczył ks. prałat prof. Grzegorz Leszczyński, oficjał Trybunału Metropolitalnego w  Łodzi. Jak co roku w uroczystości wzięli udział księża z dekanatu i z sąsiedniej parafii Rząśnia, orkiestra OSP Chabielice, chór parafialny,asysta procesyjna, druhowie strażacy z Chabielic i Osin, służba liturgiczna, dziewczynki sypiące kwiatki, dzieci, młodzież, rodziny.

dav

dav

dav

dav

dav

 

Dożynki parafialne 2018

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii wiejskiej są dożynki, czyli święto dziękczynienia za zebrane plony ziemi. W niedzielę 2 września 2018 r. w tydzień po dożynkach gminnych w Szczercowie przedstawiciele sołectw prawie wszystkich naszych wiosek przynieśli do naszej świątyni  wieńce dożynkowe, Stanisławów Pierwszy ofiarował chleb i owoce.Choć coraz mniej mieszkańców naszych wiosek zajmuje się rolnictwem, to dożynki stają okazją, aby we wspólnocie parafialnej wyrazić Bogu wdzięczność za zebrane zboże, owoce, warzywa, a także za ciężką pracę rolników.  Po zakończonej Eucharystii wszyscy podzieliliśmy się chlebem i ciastem drożdżowym.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Wakacje 2018

UTF-8 Bardo, Sanktuarium Matki Boskiej Strażniczki wiary

UTF-8 Wambierzyce, Sanktuarium Matki Boskiej Królowej rodzin

W dniach 11-13 lipca 2018 roku odbyła się pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Królowej rodzin w Wambierzycach. Po drodze nawiedziliśmy Sanktuarium Maryjne, Strażniczki wiary w Bardzie, odwiedziliśmy Park Zdrojowy i Pijalnię wód w Dusznikach Zdroju. Wielkie duchowe przeżycie towarzyszyło nam podczas nawiedzenia Kaplicy Czaszek w Czermnej.Noclegi i wyżywienie zapewnił nam Dom Pielgrzyma św. Rodziny w Wambierzycach. Drugi dzień naszego wspólnego wyjazdu spędziliśmy w Pradze – stolicy Czech. Pod przewodnictwem pana przewodnika Stanisława zwiedziliśmy najważniejsze miejsca Pragi, m.in. Katedrę, zamek na Hradczanach, most Karola. Zjedliśmy na obiad czeskie knedliczki i po krótkim czasie na zakupy wróciliśmy na kolację i nocleg do Wambierzyc. Trzeciego dnia do południa zwiedziliśmy Minieuroland w Kłodzku, urocze miejsce pełne kwiatów, różnorodnej roślinności i miniatur znanych budowli świata i Kotliny kłodzkiej. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się  w Górze św. Anny, gdzie wzięliśmy udział w Eucharystii i zjedliśmy postny obiad. Do domu wróciliśmy ubogaceni duchowymi wrażeniami i pełni wdzięczności Bogu za pogodę i otrzymane łaski. W wakacyjnym wyjeździe wzięło udział 45 osób z ks. Proboszczem Stanisławem Haładajem, który podziękował swoim wiernym za wspólnie spędzony czas i zaprosił na przyszły rok do wyjazdu do Medziugorje. Słowa wdzięczności usłyszał również znakomity kierowca pan Sebastian Sz.

UTF-8 Praga