Home » Aktualności (Page 3)

Aktualności

Wakacje 2018

UTF-8 Bardo, Sanktuarium Matki Boskiej Strażniczki wiary
UTF-8 Wambierzyce, Sanktuarium Matki Boskiej Królowej rodzin

W dniach 11-13 lipca 2018 roku odbyła się pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Królowej rodzin w Wambierzycach. Po drodze nawiedziliśmy Sanktuarium Maryjne, Strażniczki wiary w Bardzie, odwiedziliśmy Park Zdrojowy i Pijalnię wód w Dusznikach Zdroju. Wielkie duchowe przeżycie towarzyszyło nam podczas nawiedzenia Kaplicy Czaszek w Czermnej.Noclegi i wyżywienie zapewnił nam Dom Pielgrzyma św. Rodziny w Wambierzycach. Drugi dzień naszego wspólnego wyjazdu spędziliśmy w Pradze – stolicy Czech. Pod przewodnictwem pana przewodnika Stanisława zwiedziliśmy najważniejsze miejsca Pragi, m.in. Katedrę, zamek na Hradczanach, most Karola. Zjedliśmy na obiad czeskie knedliczki i po krótkim czasie na zakupy wróciliśmy na kolację i nocleg do Wambierzyc. Trzeciego dnia do południa zwiedziliśmy Minieuroland w Kłodzku, urocze miejsce pełne kwiatów, różnorodnej roślinności i miniatur znanych budowli świata i Kotliny kłodzkiej. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się  w Górze św. Anny, gdzie wzięliśmy udział w Eucharystii i zjedliśmy postny obiad. Do domu wróciliśmy ubogaceni duchowymi wrażeniami i pełni wdzięczności Bogu za pogodę i otrzymane łaski. W wakacyjnym wyjeździe wzięło udział 45 osób z ks. Proboszczem Stanisławem Haładajem, który podziękował swoim wiernym za wspólnie spędzony czas i zaprosił na przyszły rok do wyjazdu do Medziugorje. Słowa wdzięczności usłyszał również znakomity kierowca pan Sebastian Sz.

UTF-8 Praga

Odpust M.B. Chabielickiej 2018

W dzisiejszą niedzielę (uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela) 24 czerwca 2018 przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci N.M.P. Pani Chabielickiej. Jej obraz w naszej parafii czczony jest od 1649 roku, a wcześniej oddawano mu cześć w kościele w Puszczy Osińskiej. Obecnie w bocznej kaplicy znajduje się kopia tego obrazu, poświęcona 29 IX 1969 roku przez bpa Józefa Rozwadowskiego. Namalowała ją na prośbę ks. proboszcza Piotra Siczka, Zofia Grabska, córka drugiego prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego i żona pisarza Jana Władysława Grabskiego. Po raz drugi mogliśmy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, darowany nam przez papieża Franciszka, dlatego w Jego intencjach przed obrazem Matki Bożej zostały odmówione modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga, Pod Twoją obronę. Uroczystej Sumie o g.12 przewodniczył ks. kanonik Andrzej Chycki, ostatni wikariusz naszej parafii w latach 1979-80, obecnie rezydent Domu Księży Emerytów i posługujący w łódzkiej parafii. Na odpust ku czci naszej Matki wierni przynieśli  symboliczny kwiat wdzięczności i złożyli u stóp Jej ołtarza list, w którym  Matce Bożej Chabielickiej wypisali swoje podziękowania i prośby.

Ks. Proboszcz wyraził podziękowanie na zakończenie uroczystości za obecność i uświetnienie liturgii chórowi, panu organiście, orkiestrze, służbie liturgicznej, panu kościelnemu, asyście procesyjnej, dziewczynce sypiącej kwiaty, Żywej Róży, strażakom OSP z Osin i Chabielic. Podziękował za dzisiejszą pomoc duszpasterską  ks. Michałowi Jędrzejskiemu, studentowi KUL-u, pochodzącemu z parafii Kiełczygłów, oraz kapłanom z dekanatu.

Pielgrzymka

W dniach  30.04-01.05. 2018 roku została zorganizowana przez ks. Proboszcza pielgrzymka autokarowa z naszej parafii do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej oraz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

dav

Przed domem rodzinnym św. Faustyny w Głogowcu

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

Bierzmowanie

W czwartek 12 kwietnia 2018 roku o godz. 17 w naszej parafii odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez 30 młodych ludzi z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum. Szafarzem tego sakramentu był biskup Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej. W swojej homilii zachęcał młodzież do mężnego wyznawania wiary, do kontynuowania swojej formacji religijnej na lekcjach religii w szkole ponadpodstawowej. Na zakończenie mszy świętej przedstawiciele nowo bierzmowanych podziękowali ks. Biskupowi za udzielenie sakramentu i pasterskie słowo, a także wyrazy swojej wdzięczności skierowali pod adresem ks. Proboszcza, pań katechetek, rodziców, rodziców chrzestnych i świadków. Ks. Biskup poświęcił przed błogosławieństwem krzyże, które otrzymali na pamiątkę bierzmowania. Miłym akcentem była również wspólna fotografia. Parafia otrzymała w darze od bierzmowanych i ich rodziców klęcznik.

Fotorelacja w Galerii.

Misje Miłosierdzia Bożego

W dniach 17 – 24 lutego 2018 r. przeżywaliśmy w naszej parafii Misje Miłosierdzia Bożego, które były przygotowaniem do jubileuszu stulecia naszej archidiecezji w 2020 r. Przez osiem dni prowadził je o. Marian Kozina, jezuita.Wraz z rozpoczęciem misyjnych rekolekcji przybył do nas obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św. Faustyny. Był to wyjątkowy, piękny czas słuchania Bożego Słowa, odnowienia naszej więzi z Bogiem, przyjęcie  darów Jego miłosierdzia.Chorzy zostali umocnieni sakramentem namaszczenia świętym olejem, małżonkowie odnowili swoje śluby małżeńskie, dzieci słuchały Ewangelii i złożyły w darze symboliczne serca z dobrymi uczynkami, wszyscy mogli skorzystać z sakramentu pokuty i przyjąć Komunię świętą. Całą parafię zawierzył ks. Proboszcz Miłosierdziu Bożemu, a każda rodzina odmówiła akt zawierzenia w swoich domach przed poświęconym obrazem Jezusa Miłosiernego. Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności, że pozwoliła naszej wspólnocie przeżyć owocnie te święte dni Misji. Oby Boże Miłosierdzie – jak najrychlej – wypełniło serca tych, którzy nie uczestniczyli w Misjach. 

Spotkanie opłatkowe

W uroczystość Trzech Króli 6 stycznia 2018 r. odbyło się po południu o godz.16 spotkanie opłatkowe w sali OSP w Osinach. Wzięły w nim udział osoby zaangażowane w życie parafii, czyli Rada Parafialna, chór, koła Żywego Różańca, asysta, ministranci. Po odczytaniu ewangelii o narodzeniu Chrystusa i wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. Proboszcza Stanisława Haładaja wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia. Następnie zasiedli wszyscy do stołu, by spożyć poczęstunek przygotowany przez koło różańcowe św. Dominika pod kierunkiem p. Zdzisławy Zatorskiej. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania. Było nas wszystkich blisko 60 osób.

Koncert kolęd i pastorałek

W niedzielę 7 stycznia 2018 roku o godz.16 w naszym kościele parafialnym w Chabielicach mieszkańcy naszej gminy kolędowali wspólnie z kapelą góralską Ondraszki ze Szczyrku. Podczas koncertu usłyszeć można było najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki wykonane w góralskiej stylistyce. Muzycy z humorem opowiadali o regionalnych zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych, a także zachęcali do wspólnego śpiewania.

  

Święto Niepodległości 2017

Zgodnie z lokalną tradycją, uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości miały podwójny charakter: religijny i patriotyczny. Najpierw w naszym kościele parafialnym w południe była odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Ks. Proboszcz w swoim kazaniu wspomniał powstańców styczniowych, zamordowanych przez żołnierzy carskich w Leśniakach Chabielskich i Stanisławowie w styczniu 1863 roku, m.in. Teodora Cieszkowskiego, Jana Bykowskiego, Hipolita Kozłowskiego. Ich pogrzeb wg zapisków tutejszego proboszcza ks. Stanisława Wiśniewskiego miał być manifestacją patriotyczną, wymierzoną przeciwko caratowi. Po zakończonej Eucharystii złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze na grobie hr. Stanisława Walewskiego, uczestnika powstania listopadowego, i odmówiono modlitwę o spokój jego duszy. Następnie przedstawiciele władz samorządowych gminy Szczerców, szkół podstawowych naszej parafii, lokalnych stowarzyszeń oraz delegacja kombatantów, druhów strażaków z Chabielic i Osin złożyli kwiaty w miejscu pamięci narodowej na placu przed kościołem. Apel poprowadziła dyrektor GOK w Szczercowie, a uświetniła go orkiestra dęta OSP Chabielice.

Odwiedziny grobów zmarłych proboszczów

029[1]W środę, 8 listopada 2017 r., na zakończenie oktawy uroczystości Wszystkich Świętych, ks. Proboszcz i grupa parafian odwiedzili groby dwóch proboszczów naszej parafii. Na cmentarzu w Tomaszowie Mazowieckim modlili się przy grobie ks. kanonika Sławomira Orłowskiego, zmarłego 20.07.2009 r., który był proboszczem naszej parafii w latach 1988 – 1999. Jest pochowany w grobie rodzinnym razem ze swoimi rodzicami i małą siostrzyczką. Natomiast w Kamieńsku na tamtejszym cmentarzu odmówiono modlitwy przy grobie ks. kanonika Adama Bąkowicza, zmarłego 27.02.1988 r.. Był on proboszczem naszej parafii w latach 1952-1962 i budowniczym naszego kościoła. Jest pochowany również w grobie rodzinnym, prawdopodobnie ze swoją siostrą i jej mężem. Na obu grobach zapaliliśmy znicze i położyliśmy wiązanki kwiatów z szarfą „Parafianie z Chabielic”. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

Wizytacja kanoniczna parafii

W niedzielę 5 listopada 2017 r. odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadza się co 5 lat. Gościliśmy biskupa pomocniczego łódzkiej archidiecezji, ks. bpa Ireneusza Pękalskiego.Punktualnie o g.10 ks. proboszcz przywitał go w drzwiach kościoła i wprowadził uroczyście do świątyni razem ze służbą liturgiczną oraz pocztami sztandarowymi OSP z Chabielic i Osin. Ks. Biskup przewodniczył obrzędom wstępnym i liturgii Słowa. Podczas tej mszy wysłuchał sprawozdania ks. proboszcza z działalności duszpasterskiej i gospodarczej parafii z ostatnich pięciu lat. Na tej mszy zostały zaprezentowane trzy grupy parafialne: Rada Ekonomiczna, Chór parafialny i Żywy Różaniec.

Po zakończonej Eucharystii ks. Biskup sprawdził i podpisał księgi parafialne w kancelarii, wpisał się do kroniki. Razem z ks. proboszczem nawiedzili cmentarz parafialny i odmówili modlitwę przy grobach zmarłych proboszczów. Uroczystej mszy św. o 12 przewodniczył w całości Ks. Biskup i przedstawione mu zostały kolejne grupy parafialne: służba liturgiczna, wspólnota modlitewna Przy Sercu Matki, Szkolne Koło i Parafialny Zespół Caritas oraz asysta parafialna. Została również odsłonięta i poświęcona przez ks. Biskupa tablica pamiątkowa ku czci trzech proboszczów, zamęczonych w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 r. Byli to ks. Czesław Patrycy, ks. kpt. Władysław Świderek i ks. Wacław Sikorski.

Na zakończenie wizytacji ks. proboszcz Stanisław Haładaj podziękował ks. Biskupowi Ireneuszowi za modlitwę, Eucharystię, umocnienie słowem Bożym i poprosił o pasterskie błogosławieństwo na kolejne lata działalności duszpasterskiej i gospodarczej w parafii.