Home » Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia parafialne 25.10.2020 r. XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Stolica Apostolska: odpust dla wiernych zmarłych – przez cały listopad

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.

1. Wspominamy dziś dzień poświęcenia naszego Kościoła. Było to 31 maja 1963 r, czyli 57 lat temu.

2. Przed nami ostatnie dni modlitwy różańcowej. W sposób szczególny będziemy pamiętać o naszych bliskich zmarłych, pochowanych na naszym cmentarzu i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

3. Zbliża się miesiąc listopad. Można już zgłaszać naszych czcigodnych zmarłych na wypominki roczne, półroczne i jednorazowe. Przy wyjściu z Kościoła zostały wyłożone karki, na których proszę wypisywać swoich zmarłych.

4. 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św w Kościele o godz. 8.00, 10.00 i 12.00. Nie będzie Mszy św. na cmentarzu. Procesja z wypominkami w Kościele po Mszy św. o godz. 12.00. Zbiórka ofiar do puszek przy bramach cmentarnych na Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

5. 2 listopada – wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. z procesją żałobną i wypominkami jednorazowymi o godz. 9.00 i 16.00.

6. Przez cały miesiąc listopad można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, czyli bycie w stanie łasi uświęcającej (po spowiedzi), przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach papieskich.

7. Rozpoczęła się w poszczególnych wioskach zbiórka ofiar na zakup opału na ogrzewanie świątyni. Jeżeli ktoś ma obawy w przyjęciu zeszytu, proszę złożyć ofiarę w kopercie na tacy lub w zakrystii czy plebanii. Mieszkańcy Kieruzeli złożyli ofiarę: 640 zł, Stanisławów II – 830 zł. Serdeczne Bóg zapłać.

8. W przyszłą niedzielę, jako pierwszą m-ca – Koronka do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. o godz. 8.00.

9. Taca gospodarcza w minionym tygodniu wyniosła 1021 zł. Bóg zapłać.

8. Dziękuję pięknie państwu Zarębom za kwiaty i dekoracje ołtarzy na dzisiejszą niedzielę.

9. Na budowę cmentarnego parkanu zostały złożone ofiary: bezimiennie z Janówki 100 zł. Państwo Janeccy 300 zł. Pani Sylwia Kolanek 200 zł. Serdeczne Bóg zapłać.

10. Wyrażam słowa wielkiej wdzięczności panu Wojtkowi Dyle za pomoc przy piecu na plebani. Wszystkim, za wszelką dobroć i życzliwość serdeczne Bóg zapłać.

11. Polecam lekturze Niedzielę i Przewodnik Katolicki.

12. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu wszelkie jubileusze, urodziny czy imieniny składamy gratulacje, życzenia oraz zapewnienie o modlitwie. 

Parafie katolickie

z terenu powiatu bełchatowskiego

WO-I.5532.42.2020 Bełchatów, dnia 16.10.2020 r.

Szanowni Państwo!

Domy Pomocy Społecznej z terenu powiatu bełchatowskiego poszukują osób chętnych wspomóc ich bieżącą działalność. Dlatego też serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do włączenia się w aktywną pomoc na rzecz ww. placówek.

Najbardziej pożądane do pomocy są osoby:

 • w zakresie pomocy kuchennej,
 • pomagające przy porządkowaniu pomieszczeń w obiekcie,
 • opiekujące się pensjonariuszami.

W przypadku osób chętnych do pomocy w charakterze opiekuna niezbędne jest wykształcenie minimum średnie. Najbardziej pożądane to – opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w DPS, asystent osoby niepełnosprawnej oraz osoby z predyspozycjami i umiejętnościami opieki nad osobami niesamodzielnymi. Do obowiązków takich osób należałoby:

 • czuwanie nad stanem higieny mieszkańców, w tym pomoc mieszkańcom przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej, kąpaniu, czesaniu i ubieraniu,
 • pomoc w zaspakajaniu potrzeby odżywiania w zakresie dostarczania posiłków osobom leżącym zgodnie ze wskazaniem dietetycznym, karmienia i pojenia pensjonariuszy, którzy tego wymagają,
 • czuwanie nad stanem sanitarnym otoczenia mieszkańców,
 • zgłaszanie pielęgniarce lub przełożonym wszelkich niepokojących objawów dotyczących zachowania bądź zdrowia pensjonariuszy.

  Z osobami gotowymi wspomóc działalność DPS będą zawierane umowy wolontariackie.

  Biorąc pod uwagę powyższe wierzę, że zechcecie Państwo włączyć się w aktywną pomoc na rzecz ww. placówek propagując tym samym szczytną ideę wolontariatu. Zwracam się również do Państwa z prośbą
  o rozpropagowanie naszego apelu w Waszym najbliższym otoczeniu, by dotarł on do jak najszerszego grona ludzi dobrej woli chętnych nieść pomoc innym.

  Osoby zainteresowane przedmiotową aktywnością prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Bełchatowie pod numerem telefonu (44) 635-86-28.

  Z poważaniem