Home » O parafii

O parafii

 

Rys historyczny

Data erygowania: 6 X 1649 r. (abp gnieźnieński Maciej Łubieński herbu Pomian)

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Poświęcenie kamienia węgielnego 15 X 1957 r. Ukończenie budowy w 1959 r. Autor projektu arch. Wacław Kowalewski. Poświęcony 29 IX 1961 r. przez bpa Jana Kulika. Konsekrowany 31 V 1963 r. przez bpa Jana Fondalińskiego.

Wyposażenie kościoła:
Obraz św. Michała Archanioła i figura Matki Bożej Królowej Wszechświata w głównym ołtarzu, w kaplicy bocznej kopia obrazu Matki Bożej Chabielickiej, namalowana przez Zofię Grabską w 1969 r., obraz Jezusa Miłosiernego w ołtarzu w nawie bocznej, w kaplicy (obok prezbiterium) obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, organy elektroniczne firmy Johannus

Zasięg parafii i liczba mieszkańców

Parafia zrzesza ok. 1700 wiernych z miejscowości:Chabielice, Chabielice Kolonia, Janówka, Tatar, Kamień, Kieruzele, Leśniaki Chabielskie,  Osiny, Osiny Kolonia, Puszcza, Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi .