Home » Kancelaria parafialna » Pogrzeb chrześcijański

Pogrzeb chrześcijański

1. Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina. Powinien on mieć miejsce w parafii zamieszkania. Jeżeli ma się on odbyć poza parafią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza miejsca.

2. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć akt zgonu USC lub kartę zgonu. Rodzina powinna być poinformowana, czy zmarły został przez śmiercią zaopatrzony świętymi sakramentami.

3. Liturgię pogrzebu, miejsce pochówku na cmentarzu oraz pozostałe szczegóły organizacyjne ustala się indywidualnie w kancelarii.