Home » O parafii » Historia parafii » Kult obrazu M.B. Chabielickiej

Kult obrazu M.B. Chabielickiej

 

W naszym kościele parafialnym od wieków czczony był łaskami słynący obraz Matki Boskiej Chabielickiej. W książce ks.Wacława z Sulgostowa,O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej, s.84-85 wspomina się o kulcie tego obrazu Matki Bożej jeszcze przed 1459 r., rokiem powstania kościoła parafialnego w Puszczy Osińskiej, z którego przeniesiono go do Chabielic wraz z powstaniem parafii 6 X 1649 r..

Obraz ten niestety spłonął 5 IX 1939 roku razem z całym kościołem modrzewiowym z 1776 roku.

Po wojnie został wznowiony kult Matki Boskiej Chabielickiej, zwłaszcza od czasu gdy umieszczono w ołtarzu bocznym jego kopię pędzla ks. Józefa Stanka, ówczesnego wikariusza z Zelowa, którą poświęcił i intronizował w dniu konsekracji kościoła parafialnego dnia 31 maja 1963 roku biskup Jan Fondaliński, sufrgan łódzki w obecności biskupa Michała Klepacza, ordynariusza łódzkiej diecezji.

Obecną kopię, drugą z kolei namalowała Zofia Grabska z Gołąbek k/Warszawy, córka drugiego Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego i żona pisarza Jana Władysława Grabskiego. Obraz został poświęcony 29 września 1969 roku przez bpa Józefa Rozwadowskiego.

Z inicjatywy obecnego proboszcza, ks. Stanisława Haładaja, w każdą sobotę po mszy świętej gromadzą się wierni przed Obrazem Matki Boskiej Chabielickiej, powierzając jej swoje intencje. Odmawiana jest specjalna modlitwa napisana przez ks. Proboszcza i na cześć Pani Chabielickiej śpiewane są dwie pieśni.

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ CHABIELICKIEJ

Maryjo, Pani nasza Chabielicka! Ty przed wiekami wybrałaś to miejsce, aby otaczać nas swoją macierzyńską opieką. Przed Twój święty Obraz przychodzili nasi przodkowie, klękali przed nim i modlili się do Ciebie. Zawsze odchodzili stąd umocnieni i wysłuchani, bo czyniłaś dla nich cuda i spieszyłaś im z pomocą.

Maryjo, obdarz łaskami wszystkich, którzy dzisiaj uciekają się do Ciebie, przychodząc przed twój święty wizerunek ze swoimi intencjami. Prosimy Cię pokornie, abyś błogosławiła całej naszej parafii. Weź w opiekę dzieci, młodzież, rodziny, a zwłaszcza starszych i samotnych oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, a także mnie, niegodnego sługę twego, proboszcza tej wspólnoty. Obdarz łaską zdrowia chorych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Spójrz z miłością na małżonków, którzy modlą się wytrwale o dar potomstwa i spełnij ich pragnienie. Umacniaj zgodę i pokój w naszych rodzinach i sąsiedztwie. Ochraniaj dzieci i młodzież od wpływów złego ducha. Wstawiaj się za tymi, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia. Wynagradzaj obfitością swoich darów wszystkim naszym dobroczyńcom.

Matko Boża Chabielicka! Bądź naszą orędowniczką i wspomożycielką, okaż nam swoje matczyne Serce i spraw, byśmy na nowo oddawali Ci cześć z żywą wiarą i miłością, sławiąc Twoje cuda. Prowadź nas drogami świętości, abyśmy wszyscy doszli do zbawienia, które przygotował nam Twój Syn, Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Pod Twoją obronę…

Pani nasza Chabielicka, módl się za nami

Opiekunko rodzin, módl się za nami

Uzdrowienie chorych, módl się za nami

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami

Matko miłosierdzia, módl się za nami

Królowo pokoju, módl się za nami

 

Pieśń na początek :

 

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Chabielicka Pani,

Dziś przed Tobą, Matko, staję ze swymi prośbami.

Ref: Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,

o Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci twe /pobłogosław mnie.

 

Na zakończenie (na melodię Po górach, dolinach)

 

Od wieków tyś czczona, Chabielicka Pani, Twój Obraz wsławiony wieloma łaskami.

Ref: Ave , ave , ave Maryja, Zdrowaś, zdrowaś , zdrowaś Maryja.

 

Do Ciebie przychodzą strapieni chorzy, i grzesznik skruszony przed Tobą się korzy.

Ref: Ave , ave , ave Maryja, Zdrowaś, zdrowaś , zdrowaś Maryja.