Home » Aktualności » Spotkanie opłatkowe 2023

Spotkanie opłatkowe 2023

W niedzielę 8 stycznia 2023 r. odbyło się o godz.16 spotkanie opłatkowe w sali, byłej szkoły, w Janówce. Wzięły w nim udział osoby zaangażowane w życie parafii, czyli Rada Parafialna, chór, koła Żywego Różańca, ministranci. Po odczytaniu ewangelii o narodzeniu Chrystusa i wspólnej modlitwie, wszyscy połamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie noworoczne życzenia. Następnie wszyscy zasiedliśmy do stołu, by spożyć wigilijny poczęstunek i wspólnie kolędować. Nie zatraćmy Bożego entuzjazmu z narodzin Pana.