Home » Aktualności (Page 2)

Aktualności

Święto Niepodległości w Chabielicach 2019 r.

Jak co roku, 11 listopada, parafia w Chabielicach dołączyła do tysiąca innych parafii w Polsce, w świętowaniu Dnia Niepodległości w naszej Ojczyźnie. Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny o godz. 12.00, na której obecne były władze samorządowe gminy Szczerców, na czele z panem Wójtem – Krzysztofem Kamieniakiem, przewodniczącą Rady Gminy – panią Barbara Szczepanik oraz radnymi, pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych i kombatanckich, orkiestrą, chórem, delegacjami szkół z dyrekcją, nauczycielami i uczniami, licznym gronem parafian oraz miłymi gośćmi.

Po Eucharystii został zaprezentowany obszerny program patriotyczno-religijny, przedstawiony przez dzieci, młodzież i dorosłych ze Stróży a przygotowany przez panią Stellę Brocką. Nadał on wyjątkowy i uroczysty charakter naszej modlitwie za Ojczyznę oraz tych, którzy „przelewali swoją krew w imię naszej wolności”.

Ostatnim punktem naszego świętowania było złożenie wieńców i zapalenie zniczy w miejscu pamięci narodowej na placu przed Świątynią. Wzruszającym momentem była postawa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z Chabielic i Osin, którzy składając wiązanki kwiatów, także pragnęli uczcić pamięć narodowych bohaterów – nie ma piękniejszej lekcji patriotyzmu. Chwała za to nauczycielom i rodzicom.

Pielgrzymka do Gietrzwałdu i Świętej Lipki

W dniach 30 IV – 1 V 2019 roku odbyła się pielgrzymka autokarowa do sanktuariów Maryjnych na północy Polski. Po drodze nawiedziliśmy Sanktuarium Pani Jazłowieckiej w Szymanowie i Sanktuarium Maryi Niepokalanej i św.Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie. Modliliśmy się w kaplicy wieczystej adoracji, gdzie znajduje się piękna monstrancja przestawiająca postać Matki Bożej z Najśw. Sakramentem. Po nawiedzeniu pierwszej drewnianej kaplicy niepokalanowskiej zwiedziliśmy muzeum św. Maksymiliana. Do Gietrzwałdu dotarliśmy ok. godz.15. Zgromadziliśmy się przy kapliczce w miejscu objawień Matki Najświętszej w 1877 r., aby wysłuchać o historii tego miejsca i pomodlić się wspólnie.Po obiadokolacji o godz. 18 wzięliśmy udział w Eucharystii, a potem udaliśmy do cudownego źródełka, aby zaopatrzyć się w wodę. Odprawiliśmy drogę krzyżową przy zachodzącym słońcu i następnie udaliśmy się na nocleg.

Następnego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy w stronę Świętej Lipki, po drodze zatrzymując się w Stoczku Klasztornym, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Pokoju i cela, w której więziono Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego w latach 1953-1954. O godz. 11.30 wysłuchaliśmy koncertu organowego w bazylice świętolipskiej, a potem w południe uczestniczyliśmy we mszy świętej i nabożeństwie majowym. Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną i o godz. 22 byliśmy w Chabielicach .

Stoczek Klasztorny
kaplica w celi Prymasa w Stoczku
kaplica adoracji w Niepokalanowie
Gietrzwałd w miejscu objawień
Święta Lipka
Obraz Matki Bożej w Świętej Lipce

Nowy ołtarz

Cieszymy się, że udało się wreszcie na dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego (27 kwietnia 2019 r.) postawić w miejsce starego – nowy ołtarz z nowymi obrazami Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny, które namalował dla naszej parafii artysta plastyk pan Tomasz Poruba z Sopotu. Ołtarz zaprojektował plastyk pan Ryszard Kaczor, a wykonawcą była firma stolarska pana Adama Kaszuby z Grudziądza, która przed 10.laty zrobiła główny ołtarz. Ołtarz wykonano z drzewa dębowego. Poświęcenie ołtarza jest zaplanowane na dzień odpustu św. Michała Archanioła.

obraz
nowy ołtarz
stary ołtarz

Święto Niepodległości 2018

W niedzielę 11 listopada 2018 roku w całej Polsce świętowano 100-lecie odzyskania niepodległości. W Chabielicach uroczystości upamiętniające to wydarzenie rozpoczęła o godz. 10 msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez ks. Proboszcza Stanisława Haładaja. W homilii przywołał postać ks. Stanisława Nuszkiewicza, który był proboszczem w Chabielicach w latach 1919-1923. Zapisał się on w historii jako działacz niepodległościowy, społecznik, patriota.  Zachowało się  jego przemówienie wygłoszone w poprzedniej parafii w Bolesławcu 12 listopada 1918 roku z okazji odzyskania niepodległości, które mimo upływu 100 lat nic nie straciło na swej aktualności. Mówił tak na zakończenie: Wobec tak wielkiej chwili uroczystej niech spocznie na barkach, sumieniu i honorze ludu cała odpowiedzialność za obecne i przyszłe szczęście Ojczyzny. Już dzisiaj powiedzmy sobie i po wsiach i miasteczkach naszych, hen po całej Polsce rozsianych, i zawołajmy z całego serca: Niech żyje wolna, zjednoczona Polska! Niech żyje wolne, niepodległe Państwo Polskie! Nie zapominaj dzisiaj ludu polski swych obowiązków wobec zmartwychwstałej i wolnej Ojczyzny! A najpierwszym naszym dzisiaj obowiązkiem jest, Polacy, by zamilkło wszystko, co nas wzajemnie dzielić może. Precz dzisiaj ze wszystkimi waśniami, niech żyje jedność narodowa! 

Każdy uczestnik uroczystości został obdarowany okolicznościową zakładką z tekstem Mazurka Dąbrowskiego, który został zaśpiewany przez wszystkich z wielkim wzruszeniem i dumą. Po zakończonej mszy świętej delegacje władz samorządowych, szkół, strażaków i lokalnego stowarzyszenia złożyły kwiaty i znicze najpierw na grobie powstańca listopadowego, Stanisława Walewskiego i potem w miejscu pamięci narodowej na placu przed kościołem.

Nawiedzenie Figury św. Michała z Gargano

Nasz kościół parafialny pod wezwaniem św.Michała Archanioła nawiedziła FIGURA naszego Patrona z Cudownej Groty na Gargano we Włoszech, peregrynująca od 5 lat po ziemi polskiej.

W poniedziałek 15 października 2018 roku o godz. 17 po krótkim oczekiwaniu powitaliśmy ją przy krzyżu przydrożnym i uroczyście w procesji z orkiestrą przyprowadziliśmy ją do kościoła. Przywitały św. Michała najpierw dzieci, potem delegacja parafian i ks. proboszcz. Do parafii przybył ks. Krzysztof Bochenek ze zgromadzenia księży michalitów, który koncelebrował Eucharystię z ks. Proboszczem i głosił  na wszystkich mszach kazania. O godz. 20.30 liczni wierni oraz kapłani z dekanatu szczercowskiego wzięli udział w nabożeństwie różańcowym z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, o uwolnienie z nałogów i wszelkiego zła.

Następnego dnia, czyli we wtorek 16 X odprawione zostały trzy msze święte: o godz.9 z udziałem chorych i starszych, którym udzielono indywidualnego błogosławieństwa, o godz.11 – z udziałem dzieci i nauczycieli ze szkół podstawowych z Chabielic i Osin i po południu, po różańcu, o godz.17 – na zakończenie nawiedzenia. W ciągu dnia na modlitwie przy Figurze czuwały koła różańcowe i wierni, którzy przyjeżdżali z okolic, aby pokłonić się św. Michałowi. Można było w czasie nawiedzenia przyjąć szkaplerz św. Michała Archanioła i nabyć u kleryka Kamila przed kościołem czasopisma, obrazki i inne znaki religijne.

To był naprawdę piękny czas modlitwy, mocy i łaski Bożej, oby nasza parafia z pomocą św. Michała Archanioła kroczyła zawsze drogami zbawienia!

Więcej zdjęć w Galerii.

dav

dav

dav

Odpust parafialny św. Michała

29 września 2018 roku przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość odpustową ku czci św. Michała Archanioła. Sumie odpustowej i procesji eucharystycznej przewodniczył ks. prałat prof. Grzegorz Leszczyński, oficjał Trybunału Metropolitalnego w  Łodzi. Jak co roku w uroczystości wzięli udział księża z dekanatu i z sąsiedniej parafii Rząśnia, orkiestra OSP Chabielice, chór parafialny,asysta procesyjna, druhowie strażacy z Chabielic i Osin, służba liturgiczna, dziewczynki sypiące kwiatki, dzieci, młodzież, rodziny.

dav

dav

dav

dav

dav

 

Dożynki parafialne 2018

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii wiejskiej są dożynki, czyli święto dziękczynienia za zebrane plony ziemi. W niedzielę 2 września 2018 r. w tydzień po dożynkach gminnych w Szczercowie przedstawiciele sołectw prawie wszystkich naszych wiosek przynieśli do naszej świątyni  wieńce dożynkowe, Stanisławów Pierwszy ofiarował chleb i owoce.Choć coraz mniej mieszkańców naszych wiosek zajmuje się rolnictwem, to dożynki stają okazją, aby we wspólnocie parafialnej wyrazić Bogu wdzięczność za zebrane zboże, owoce, warzywa, a także za ciężką pracę rolników.  Po zakończonej Eucharystii wszyscy podzieliliśmy się chlebem i ciastem drożdżowym.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Wakacje 2018

UTF-8 Bardo, Sanktuarium Matki Boskiej Strażniczki wiary

UTF-8 Wambierzyce, Sanktuarium Matki Boskiej Królowej rodzin

W dniach 11-13 lipca 2018 roku odbyła się pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Królowej rodzin w Wambierzycach. Po drodze nawiedziliśmy Sanktuarium Maryjne, Strażniczki wiary w Bardzie, odwiedziliśmy Park Zdrojowy i Pijalnię wód w Dusznikach Zdroju. Wielkie duchowe przeżycie towarzyszyło nam podczas nawiedzenia Kaplicy Czaszek w Czermnej.Noclegi i wyżywienie zapewnił nam Dom Pielgrzyma św. Rodziny w Wambierzycach. Drugi dzień naszego wspólnego wyjazdu spędziliśmy w Pradze – stolicy Czech. Pod przewodnictwem pana przewodnika Stanisława zwiedziliśmy najważniejsze miejsca Pragi, m.in. Katedrę, zamek na Hradczanach, most Karola. Zjedliśmy na obiad czeskie knedliczki i po krótkim czasie na zakupy wróciliśmy na kolację i nocleg do Wambierzyc. Trzeciego dnia do południa zwiedziliśmy Minieuroland w Kłodzku, urocze miejsce pełne kwiatów, różnorodnej roślinności i miniatur znanych budowli świata i Kotliny kłodzkiej. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się  w Górze św. Anny, gdzie wzięliśmy udział w Eucharystii i zjedliśmy postny obiad. Do domu wróciliśmy ubogaceni duchowymi wrażeniami i pełni wdzięczności Bogu za pogodę i otrzymane łaski. W wakacyjnym wyjeździe wzięło udział 45 osób z ks. Proboszczem Stanisławem Haładajem, który podziękował swoim wiernym za wspólnie spędzony czas i zaprosił na przyszły rok do wyjazdu do Medziugorje. Słowa wdzięczności usłyszał również znakomity kierowca pan Sebastian Sz.

UTF-8 Praga

Odpust M.B. Chabielickiej 2018

W dzisiejszą niedzielę (uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela) 24 czerwca 2018 przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci N.M.P. Pani Chabielickiej. Jej obraz w naszej parafii czczony jest od 1649 roku, a wcześniej oddawano mu cześć w kościele w Puszczy Osińskiej. Obecnie w bocznej kaplicy znajduje się kopia tego obrazu, poświęcona 29 IX 1969 roku przez bpa Józefa Rozwadowskiego. Namalowała ją na prośbę ks. proboszcza Piotra Siczka, Zofia Grabska, córka drugiego prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego i żona pisarza Jana Władysława Grabskiego. Po raz drugi mogliśmy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, darowany nam przez papieża Franciszka, dlatego w Jego intencjach przed obrazem Matki Bożej zostały odmówione modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga, Pod Twoją obronę. Uroczystej Sumie o g.12 przewodniczył ks. kanonik Andrzej Chycki, ostatni wikariusz naszej parafii w latach 1979-80, obecnie rezydent Domu Księży Emerytów i posługujący w łódzkiej parafii. Na odpust ku czci naszej Matki wierni przynieśli  symboliczny kwiat wdzięczności i złożyli u stóp Jej ołtarza list, w którym  Matce Bożej Chabielickiej wypisali swoje podziękowania i prośby.

Ks. Proboszcz wyraził podziękowanie na zakończenie uroczystości za obecność i uświetnienie liturgii chórowi, panu organiście, orkiestrze, służbie liturgicznej, panu kościelnemu, asyście procesyjnej, dziewczynce sypiącej kwiaty, Żywej Róży, strażakom OSP z Osin i Chabielic. Podziękował za dzisiejszą pomoc duszpasterską  ks. Michałowi Jędrzejskiemu, studentowi KUL-u, pochodzącemu z parafii Kiełczygłów, oraz kapłanom z dekanatu.

Pielgrzymka

W dniach  30.04-01.05. 2018 roku została zorganizowana przez ks. Proboszcza pielgrzymka autokarowa z naszej parafii do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej oraz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

dav

Przed domem rodzinnym św. Faustyny w Głogowcu

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav